2. sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja

1974

Na svojoj 2. sjednici održanoj  27. rujna 2017., Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, raspravljajući o točkama 2., 12., 8., 9., i 11.  Dnevnog reda s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š LJ E NJ E

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje, s time da se Odbor slaže sa mišljenjem Odbora za društvene djelatnosti tj. da se članak 1 pojednostavni i skrati.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova i Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

KLASA: 021-06/17-01/63
URBROJ: 2109/02-02-17-15
Čakovec, 27. rujna 2017.

PREDSJEDNIK ODBORA
ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA
Dragutin Bajsić

Zapisnik 2. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Preuzimanje (PDF, Unknown)