20. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

2466
20. sjednica Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca održati će se 30. studenog 2016. (srijeda) u 11:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

 

Na svojoj 20. sjednici održanoj 30. studenog 2016., Odbor za društvene djelatnosti raspravljajući o točkama 1., 3., 4., 5., 5., 7., 8., 12., 20., 22 i 23., Dnevnog reda sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š L J E N J A

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2016., u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:

c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2017. s projekcijom Proračuna za 2018.-2019. u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2016. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Programa:
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017.
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2017. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2017.
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Prethodne Suglasnosti  na:

a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovca za 2016., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.,
b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2017., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada Rivne jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog  Prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Zapisnik 20. sjednice Odbora za društvene djelatnosti

Preuzimanje (PDF, Unknown)

 

Audio zapisnik 20. sjednice Odbora za društvene djelatnosti

PREDSJEDNIK ODBORA
Toni Fažon, v.r.