21. sjednica Odbora za financije i proračun

2416

Na svojoj 21. sjednici održanoj 09. ožujka 2017., Odbor za financije i proračun raspravljajući o točkama 1., 2., 3., 4. a), b), 5. a), b), c), d), e), 6., 7., 8. a), b), c) i  9.a), b) Dnevnog reda sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š L J E N J A

 

Odbor za financije i proračun Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2016., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2016., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proačun prijedlog Odluke o davanju suglasnosti GKP Čakom d.o.o. za zaduženje  većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o suglasnosti za :

a) provedbu ulaganja izgradnje i opremanja Sportskog doma u Ivanovcu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.
b) izgradnju i opremanje Vatrogasnog doma u Kuršancu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun  Izvješća o poslovanju u 2016.:

  1. Dječjeg vrtića Cipelica
  2. Dječjeg vrtića Cvrčak
  3. Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
  4. Centra za kulturu Čakovec
  5. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec

jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje. 

Odbor za financije i proračun prijedlog Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2016. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2016. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Izvješća o:

a) izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016.
b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016.
c) provedbi mjera gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2016.

 jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o usvajanju izvješća Međimurskih voda d.o.o.:

a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za razdoblje od
01.- 31.12.2016.
b)
o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 01.01. – 31.12.2016.

jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o porezima jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Zapisnik 21. sjednice Odbora za financije i proračun

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Audio zapisnik 21. sjednice Odbora za financije i proračun

PREDSJEDNIK ODBORA
Jurica Horvat, v.r.