Točka 1.

Donošenje:

a) Projekcije proračuna Grada Čakovca za 2009. i 2010. godinu
b) Financijskog plana razvojnih programa – investicije i kapitalne donacije     (2008. – 2010.)

Točka 2.

Usvajanje planova poslovanja gradskih ustanova za 2008. godinu
a) Knjižnica “Nikola Zrinski” Čakovec |
b) Centar za kulturu Čakovec |
c) Pučko otvoreno učilište Čakovec |
d) Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca |

Točka 3.
Donošenje Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o:
a) parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Čakovca
b) obavljanju dimnjačarskih poslova
c) kaznenim odredbama za povredu Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu
d) utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaj odlagališta otpada u Totovcu
Točla 4.
Donošenje Odluke o davanju jamstva za ispunjenje obveza po dugoročnom kreditu društvu GP “Ekom” d.o.o. Čakovec |
Točla 5.
Informacije, pitanja i prijedlozi

Gradskog vijeća u funkciji skupštine društva

1.
Usvajanje planova poslovanja gradskih poduzeća za 2008. godinu:

a) GP “Ekom” d.o.o. |
b) ČakRA d.o.o. |
c) GP “Stanorad” d.o.o.
d) GKP “Čakom” d.o.o.

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

1.
Odgovori na vijećnička pitanja
2.
Izvod iz Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća
3.
Izvod iz Zapisnika sa 27. sjednice Gradskog poglavarstva