Točka 1.

Usvajanje Izvješća o radu:

a) Gradskog poglavarstva Grada Čakovca u 2007. god.
b) radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva Grada Čakovca u 2007. god.

Točka 2.

Usvajanje Godišnjeg plana, Programa rada, Organizacije rada i Financijskog poslovanja Dječjeg centara Čakovec za 2008. god.

Točka 3.
Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola za prvo tromjesečje 2008. godine.
Točka 4.
Donošenje odluka s područja komunalnog gospodarstva: a) Odluke o komunalnom redu
b) Odluke o uređenju i održavanju naselja
c) Odluke o zelenim površinama
d) Odluke o držanju stoke i peradi u Gradu Čakovcu
e) Odluke o uvjetima držanja pasa i mačaka te uklanjanju pasa i mačaka lutalica na području Grada Čakovca
f) Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
Točka 5.
Donošenje Rješenja školski odbor III. Osnovne škole
Točka 6.
Informacije, pitanja i prijedlozi