1. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

4071

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14), sazivam 1. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 21. rujan 2017., u 9.00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Upućivanje prijedloga Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2017., Gradskom vijeću Grada ČakovcaMaterijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi IV izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Sajmište – II. etapa u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ivanovec – zona male privrede, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja romskog naselja Kuršanec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Istok – Pustakovec“ Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca do 30. lipnja 2017., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju članova Komisije za procjenu štete od elementarnih nepogoda Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova i Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke i Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Donošenje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Uprave Grada Čakovca za školsku godinu 2017/2018. Materijal
 16. Donošenje Zaključka o zimskoj službi Grada Čakovca – zima 2017/2018. Materijal
 17. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2016., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

 

Članovima Gradonačelnikovog stručnoga kolegija dostavlja se:

 1. Izvješće o radu trgovačkih društava:
  a) GKP Čakom d.o.o. Materijal
  b) GP Ekom d.o.o.  Materijal
  c) GP Stanorad d.o.o. Materijal
  d) Čakra d.o.o. Materijal
 2. Izvješće – Sportski kampovi „Svaki tjedan sport jedan 2017.“ Materijal

 

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.