Točka 1.

Usvajanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2007.

a) Centar za kulturu Čakovec
b) Knjižnica “Nikola Zrinski” Čakovec
c) Pučko otvoreno učilište Čakovec
d) Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca
e) Dječji centar Čakovec

Točka 2.

Usvajanje Godišnjeg izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima te izvedenim radovima temeljem povjerenih javnih ovlasti, za 2007.

Točka 3.
Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec
Točka 4.
Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2007.
Točka 5.
Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007.
Točka 6.
Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Čakovca
Točka 7.
Donošenje Odluke o imenovanju ulice i trga u Šandorovcu
Točka 8.
Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora II. Osnovne škole Čakovec
Točka 9.
Donošenje Rješenja o imenovanju člana i zamjenika člana Komasacijskog povjerenstva Međimurske županije
Točka 10.
Informacije, pitanja i prijedlozi