3. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

547

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21), sazivam 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 15. rujan 2021. (srijeda) u 12:00 sati

Sjednica će se održati u zgradi Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, Novo Selo Rok

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
(svi materijali .zip 1.8 Mb)

  1. Donošenje Odluke i usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavljaju:

  1. Izvod iz zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Izvod
  2. Odgovor na vijećničko pitanje Odgovor

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.
Molim prisutne da se pridržavaju svih propisanih mjera sprječavanja širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Darko Zver, mag. cin. v.r.