3. sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja

2514

Obavještavam Vas da će se 3. sjednica Odbora za statutarno – pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 29. studeni 2017. (srijeda) u 08:00 sati, kod pročelnice Upravnog odjela za upravu (soba 203)

DNEVNI RED

 

 1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2018.
 2. Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2018.
 3. Prijedlog Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2018.
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima
 5. Prijedlog Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
 6. Prijedlog Prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića:
  a) Cipelica
  b) Cvrčak
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca
 8. Izdavanje pročišćenih tekstova:
  a) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama
  b) Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
  c) Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca
  d) Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova

PREDSJEDNIK
Dragutin Bajsić, v.r.

Na svojoj 3. sjednici održanoj dana 29. studeni 2017., Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, raspravljajući o točkama Dnevnog reda s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š LJ E NJ A

 Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2018., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,  prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2018., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, prijedlog Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2018., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,  prijedlog Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, prijedlog Prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića:

a) Cipelica
b) Cvrčak

jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost izdao je pročišćene tekstove:

 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama
 2. Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
 3. Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca
 4. Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Bajsić

Zapisnik sa 3. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Čakovca, održane 29. studenog 2017., s početkom u 8.00 sati  u prostorijama Uprave Grada Čakovca

 NAZOČNI:

 1. Dragutin Bajsić – predsjednik
 2. Marijan Turk – član
 3. Ilija Okun – član
 4. Lana Remar – članica
 5. Slavica Orehovec – članica
 6. Dragica Kemeter – pročelnica Upravnog odjela za upravu

Predsjednik Odbora konstatira da Odbor ima kvorum te da se kreće na rad po dnevnom redu:

DNEVNI RED

 

 1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2018.
 2. Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2018.
 3. Prijedlog Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2018.
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima
 5. Prijedlog Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
 6. Prijedlog Prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića:
  a) Cipelica
  b) Cvrčak
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca
 8. Izdavanje pročišćenih tekstova:
  a) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama
  b) Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
  c) Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca
  d) Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova

Ostatak Zapisnika možete preuzeti u nastavku ZAPISNIK