3. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

2659

Obavještavam Vas da će se 3. sjednica Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca održati

30. siječnja 2018. (utorak) u 07:30 sati,

u Upravi Grada Čakovca, uredu pročelnice Upravnog odjela za upravu, II. kat, lijevo.

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018. Materijal
  2. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2018. Materijal

 

PROČELNICA
mr.sc. Dragica Kemeter, mag. iur. v.r.

Na svojoj 3. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2018., Odbor za društvene djelatnosti raspravljajući o točkama 17. i 18. Dnevnog reda s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š LJ E NJ A

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP Čakovec u 2018. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

KLASA: 021-06/18-01/3
URBROJ: 2109/02-02-18-04
Čakovec, 30. siječnja 2018.

PREDSJEDAVAJUĆI
Dejan Tomašić

Zapisnik sa 3. sjednice Odbora za društvene djelatnosti održane 30. siječnja 2018., u 07:30 sati u uredu Pročelnice Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec

Sjednici su nazočni: 

  1. Dejan Tomašić, član
  2. Mirjana Bistrović, član
  3. Josip Varga, član

Sjednici su nazočni pročelnica Upravnog odjela za upravu Dragica Kemeter te pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove, David Vugrinec.
Sjednici nije bio prisutan predsjednik Odbora za društvene djelatnosti, Veselin Biševac pa je stoga najstarija članica Odbora za društvene djelatnosti predložila da sjednicu vodi Dejan Tomašić, što je većinom glasova prihvaćeno. Josip Varga bio je suzdržani što se prijedloga tiče.

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018.
  2. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2018.

Ostatak zapisnika možete preuzeti u nastavku ZAPISNIK