3. sjednica Odbora za financije i proračun

2501

Obavještavam Vas da će se 3. sjednica Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana

1. veljače 2018. (četvrtak), u 08:00 sati,

u gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

DNEVNI RED

 1. Izvješće o:
  1. izvršenje Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017. Materijal
  2. izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017. Materijal
 2. Prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018. Materijal

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

Na svojoj 3. sjednici održanoj 1. veljače 2018., Odbor za financije i proračun raspravljajući o točkama 14. a i b te 17. Dnevnog reda s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š LJ E NJ A

Odbor za financije i proračun Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za financije i proračun Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca. 

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

KLASA: 021-06/18-01/4
URBROJ: 2109/02-02-18-03
Čakovec,  1. veljače 2018.

PREDSJEDNIK
Jurica Horvat, v.r.

Zapisnik sa 3. sjednice Odbora za financije i proračun održane 1. veljače 2018., u 8:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec.

Sjednici su nazočni: 

 1. Jurica Horvat, predsjednik
 2. Miljenko Zelenbaba, član
 3. Mijo Vidić, član
 4. Nino Vurušić, član
 5. Ljerka Cividini, članica

Sjednici su nazočni pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca Dragica Kemeter i David Vugrinec.

DNEVNI RED

 1. Izvješće o:
  a) izvršenje Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.
  b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.
 2. Prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018.

Točka 1.a Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.

Ljerka Cividini komentirala je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017., te navela da se ubuduće upiše kod Projekata za ulice koji su to projekti te da budu navedeni.

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.

„Za“ je glasovalo 4 člana Odbora, „protiv“ 1 član, „suzdržanih“ 0, pa predsjednik Odbora konstatira da se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Točka 1.b Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.

„Za“ je glasovalo 5 člana Odbora, 0 je bilo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“, pa predsjednik Odbora konstatira da se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Točka 2. Prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018.

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018.

„Za“ je glasovalo 5 člana Odbora, 0 je bilo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“, pa predsjednik Odbora konstatira da se prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Sjednica je završila u 08:20 sati.

KLASA: 021-06/18-01/4
UBROJ: 2109/2-02-18-4
Čakovec, 1. veljače 2018.

PREDSJEDNIK
Jurica Horvat, v.r.