Na svojoj 04. sjednici održanoj 20. travnja 2015., Komisija za određivanje imena ulica i trgova raspravljajući o točci donošenje Odluke o imenovanju ulice na području grada Čakovca sa 13. sjednice Gradskog Vijeća.

Z A K LJ U Č A K

Komisija za određivanje imena ulica i trgova prijedlog Odluke o imenovanju ulice na području Grada Čakovca jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Predsjednik Komisije za
određivanje imena ulica trgova
Zvonko Golub, v.r.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)