4. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

9233

Obavještavam Vas da će se 4. sjednica Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca održati

24. travnja 2018. (utorak) u 08:00 sati,

u Upravi Grada Čakovca, gradska vijećnica.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Izvješća o poslovanju u 2017.
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  c) Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec Materijal
  d) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
 2. Davanje i donošenje:
  a) Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2017. Materijal
  b) Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2017. Materijal
 3. Davanje Suglasnosti na:
  a) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  b) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica Materijal
 4. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2017. Materijal
 5. Donošenje Odluke o izgradnji spomen obilježja hrvatskim braniteljima Domovinskog rata Materijal
 6. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca Materijal

 

PROČELNICA
mr.sc. Dragica Kemeter, mag. iur. v.r.

Na svojoj 4. sjednici održanoj dana 24. travnja 2018., Odbor za društvene djelatnosti raspravljajući o točkama Dnevnog reda s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š LJ E NJ A

Odbor za društvene djelatnosti Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Cipelica u 2017., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

Odbor za društvene djelatnosti Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Cvrčak u 2017., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

Odbor za društvene djelatnosti Izvješće o poslovanju Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ u 2017., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

Odbor za društvene djelatnosti Izvješće o poslovanju Centra za kulturu Čakovec u 2017., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

Odbor za društvene djelatnosti Izvješće o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Čakovec u 2017., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2017., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2017. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Suglasnost na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Suglasnost na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za društvene djelatnosti Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2017., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izgradnji spomen obilježja hrvatskim braniteljima Domovinskog rata, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o dodjeli Zlatnika „Grb Grada Čakovca“ fra Stanku Belobrajdiću, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o dodjeli Zlatnika „Grb Grada Čakovca“ Tei Dragić Runjak, dipl. biol., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Čakovca za životno djelo Željku Goliku, posmrtno, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Čakovca za životno djelo Stjepanu Koraju, posmrtno, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Udruzi gluhih i nagluhih Međimurske županije, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Klubu liječenih alkoholičara „Dr. Mato Golubić“, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Lepim dečkima Brewery, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Badmintonskom klubu Međimurje, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Kazališnoj družini Pinklec, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Dragici Benčik, dipl. defektologinji, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

KLASA: 021-06/18-01/13
URBROJ: 2109/02-02-18-03
Čakovec, 24. travnja 2018.

PREDSJEDNIK
Dejan Tomašić, v.r.

Zapisnik sa 4. sjednice Odbora za društvene djelatnosti održane 24. travnja 2018., u 08:00 sati u vijećnici Uprave Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec,

Sjednici su nazočni: 

 1. Dejan Tomašić, član
 2. Mirjana Bistrović, član
 3. Emina Miri, član
 4. Josip Varga, član

Sjednici su nazočni pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove David Vugrinec, mag. novinarstva.
Sjednici nije bila prisutna članica Odbora za društvene djelatnosti, Milica Zamudić.

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti dao je na glasovanje sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Izvješća o poslovanju u 2017.
  a) Dječjeg vrtića Cipelica
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak
  c) Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec
  d) Centra za kulturu Čakovec
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
 2. Davanje i donošenje:
  a) Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2017.
  b) Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2017.
 3. Davanje Suglasnosti na:
  a) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak
  b) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica
 4. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2017.
 5. Donošenje Odluke o izgradnji spomen obilježja hrvatskim braniteljima Domovinskog rata
 6. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca

Ostatak zapisnika možete preuzeti u nastavku ZAPISNIK

Audio zapisnik 4. sjednice Odbora