4. sjednica Odbora za financije i proračun

293

Obavještavam Vas da će se ­4. sjednica Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 6. prosinca 2021. (ponedjeljak), u 14.30 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

 DNEVNI RED

 1. Prijedlog:
  a) Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2022. s projekcijom Proračuna za 2023. i 2024. Materijal
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2022.Materijal
  c) Odluke o sukcesivnom planiranju pokrića manjka Proračuna u razdoblju 2022. – 2024. Materijal
 2. Prijedlog:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2022. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022. Materijal
  f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022. Materijal
  g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2022.Materijal
 3. Prijedlog Suglasnosti na kreditno zaduženje GKP Čakom d.o.o. Materijal
 4. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o porezimaMaterijal
 5. Prijedlog Odluke o visini naknade za razvoj na području Grada Čakovca, za gospodarstvo Materijal

Molim prisutne da se pridržavaju svih propisanih mjera sprječavanja širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, kao i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

PREDSJEDNICA
Vesna Baranašić Horvat, v.r.