4. sjednica Odbora za izbor i imenovanje

2916

Obavještavam Vas da će se 4. sjednica Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 13 studenog 2018. (utorak) u 14.00 sati, u vijećnici, u Upravi Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec.

DNEVNI RED

  

  1. Provjera formalnih uvjeta i utvrđivanje popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Čakovca (mandat 2018. – 2021.) Materijal

 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE
Andreja Marić, dr. med., v.r.