4. sjednica Odbora za poljoprivredu i turizam

3143

ObavještavamO Vas da će se 4. sjednica Odbora za poljoprivredu i turizam Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 29. studenog 2016. (utorak) u 08:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

Preuzimanje (PDF, 34KB)

Na svojoj 4. sjednici održanoj 29. studenog 2016., Odbor za poljoprivredu i turizam raspravljajući o točci 1. i 5 sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

 M I Š L J E N J A

Odbor za poljoprivredu i turizam prijedlog Odluke i Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016., u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu i turizam jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za poljoprivredu i turizam prijedlog Odluke i Proračun Grada Čakovca za 2017., s projekcijom Proračuna za 2018. – 2019. u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu i turizam jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za poljoprivredu i turizam predlaže pokrenuti projektne aktivnosti opskrbe vrtića i škola lokalnim poljoprivrednim proizvodima s OPG-ova s područja Grada Čakovca.

Zapisnik 4. sjednice Odbora

KLASA: 021-05/16-01/250
URBROJ: 2109/02-02-16-11
Čakovec, 29. studeni 2016.

PREDSJEDNIK ODBORA
Nenad Kosi