4. sjednica Odbora za statutarno – pravna pitanja

3238

Obavještavam Vas da će se 4. sjednica Odbora za statutarno – pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Čakovca održati

31. siječnja 2018. (srijeda) u 08:00 sati,

kod pročelnice Upravnog odjela za upravu (soba 203).

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke i Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za razdoblje 2018. – 2023. Materijal Plan
 2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Čakovca Materijal
 3. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada Materijal
 4. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš Materijal
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Materijal
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja Materijal
 7. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama Materijal
 8. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca Materijal
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Materijal
 10. Izdavanje pročišćenog teksta Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Ivanovec-zona male privrede“ Materijal
 11. Izdavanje pročišćenog teksta Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Sajmište – II. etapa“ u Čakovcu Materijal

 

PREDSJEDNIK
Dragutin Bajsić, v.r.

Na svojoj 4. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018., Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, raspravljajući o točkama Dnevnog reda s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š LJ E NJ A

 Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, prijedlog Odluke i Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za razdoblje 2018. – 2023., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost izdaje:

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Ivanovec – zona male privrede“

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Sajmište- II. etapa

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Bajsić

Zapisnik sa 4. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost  Gradskog vijeća Grada Čakovca, održane 31. siječnja 2018., s početkom u 8.00 sati  u prostorijama Uprave Grada Čakovca.

 NAZOČNI:

 1. Dragutin Bajsić – predsjednik
 2. Marijan Turk – član
 3. Lana Remar – članica
 4. Dragica Kemeter – pročelnica Upravnog odjela za upravu

Predsjednik Odbora konstatira da Odbor ima kvorum te da se kreće na rad po dnevnom redu:

DNEVNI RED

 

 1. Prijedlog Odluke i Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za razdoblje 2018. – 2023.
 2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Čakovca
 3. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada
 4. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja
 7. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 8. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća
 10. Izdavanje pročišćenog teksta Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Ivanovec-zona male privrede“
 11. Izdavanje pročišćenog teksta Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Sajmište – II. etapa“ u Čakovcu

Ostatak Zapisnika možete preuzeti u nastavku ZAPISNIK