5. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

9338

Obavještavam Vas da će se 5. sjednica Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 11. srpnja 2018. (srijeda) u 8:00 sati, u Upravi Grada Čakovca, gradskoj vijećnici.

DNEVNI RED

 

 1. Prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2018., u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti Materijal
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018. Materijal
  b) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018. Materijal
  c) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2018. Materijal
  d) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 3. Prijedlog Odluke o otvaranju odgojno obrazovne skupine: Materijal
  a) u Dječjem vrtiću Cvrčak i Područnom odjelu Pčelice u Ivanovcu
  b) u Dječjem vrtiću Cipelica, Područnom odjelu Pirgo u Kuršancu
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1.01.2018. do 30.06.2018., Materijal
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za:
  a) Dječji vrtić Cipelica
  b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
 7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2018./2019.  Materijal
 8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2018./2019. Materijal

PROČELNICA
mr.sc. Dragica Kemeter, mag. iur. v.r.