5. sjednica Odbora za izbor i imenovanje

2889

Obavještavam Vas da će se 5. sjednica Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 13. prosinca 2018. (četvrtak) u 08.30 sati, u vijećnici, u Upravi Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec.

DNEVNI RED

  

  1. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec Materijal

 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE
Andreja Marić, dr. med., v.r.