5. sjednica Odbora za poljoprivredu i turizam

3759

Obavještavam Vas da će se 5. sjednica Odbora za poljoprivredu i turizam Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 27. ožujka 2019. (srijeda), u 10.00 sati, u vijećnici Grada Čakovca.

 DNEVNI RED 

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Čakovca za 2019. Materijal
  2. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda Materijal
  3. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Čakovca Materijal

PREDSJEDNIK
Ivica Zver, v.r.