5. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

522

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21) sazivam 5. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 19. siječnja 2022. (srijeda), u 10:00 sati

Stručni kolegij će se održati u uredu Gradonačelnice. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  2. Upućivanje prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  3. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montažu balon dvorane kod Učiteljskog fakulteta Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  4. Donošenje Odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u proračunu Grada Čakovca za 2022. Materijal
  5. Upućivanje prijedloga Odluke o prestanku Zaklade za nadarene učenike, studente i mlade znanstvenike dr. Ivana Novaka, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  6. Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Čakovca za 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  7. Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  8. Upućivanje prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Čakovca za 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  9. Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene privremenog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  10. Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH u 2022. na području Grada Čakovca za 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  11. Upućivanje prijedloga Programa utroška šumskog doprinosa za 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  12. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  13. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju v.d. ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  14. Upućivanje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  15. Upućivanje prijedloga Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  16. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za novčane potpore za poticanje visokoškolskog obrazovanja Materijal
  17. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca i objavi javnog natječaja za podnošenje molbi za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca Materijal
  18. Donošenje Odluke o imenovanju Partnerskog vijeća Materijal

Molim zamjenicu gradonačelnice i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNICA
Ljerka Cividini, mag. ing. traff. / univ. spec. oec.