6. sjednica Odbora za poljoprivredu i turizam

3932

Obavještavam Vas da će se 6. sjednica Odbora za poljoprivredu i turizam Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 9. srpnja 2019. (utorak), u 10.00 sati, u vijećnici Grada Čakovca.

 DNEVNI RED

  1. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe Materijal
  2. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom u 2019. Materijal

PREDSJEDNIK
Ivica Zver, v.r.