6. sjednica Odbora za statutarno – pravna pitanja

2559

Obavještavam Vas da će se 6. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana  11. srpnja 2018. (srijeda) u 8.00 sati, kod pročelnice Upravnog odjela za upravu (soba 203)

DNEVNI RED

 

  1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama Materijal
  2. Izdavanje pročišćenog teksta Odluke o uređenju i održavanju naselja

 

PREDSJEDNIK
Dragutin Bajsić, v.r.

Na svojoj 6. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2018., Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, raspravljajući o točci Dnevnog reda sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeće

M I Š LJ E NJ E

 

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvo ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost izdaje:
Pročišćeni tekst Odluke o uređenju i održavanju naselja

KLASA: 021-06/18-01/19
URBROJ: 2109/02-02-18-04
Čakovec, 11. srpnja 2018.

PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Bajsić