6. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

218

Obavještavam Vas da će se 6. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 23. svibnja 2022. (ponedjeljak), u 9.00 sati, u vijećnici Uprave Grada Čakovca.

DNEVNI RED 

  1. prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
  2. prijedlog Odluke o dopuni Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
  3. Izdavanje:
    a)pročišćenog teksta Odluke o porezima Materijal
    b)pročišćenog teksta Odluke o komunalnoj naknadi Materijal

PREDSJEDNICA
Štefanija Damjanović, v.r.