6. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

2791

NACRT PRIJEDLOGA

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18 i 2/18 – proč. tekst) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 6. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za __ srpanj 2018. (četvrtak), u 09:00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

 1. Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.ž
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018.
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018.Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2018.
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018.Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 4. Upućivanje prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1.01.2018. do 30.06.2018., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2018./2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2018./2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o otvaranju odgojno obrazovne skupine:
  a) u DV Cvrčak i PO Pčelice u Ivanovcu
  b) u DV Cipelica, PO Pirgo u Krušancu
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravnom Grada Čakovca na korištenje udrugama Gradskom vijeću Grada Čakova na donošenje
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o darovanju nekretnine “NK Jadran” Štefanec Gradu Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 11. Donošenje Zaključka o natječaju za stipendije
 12. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o ispravku numeričke pogreške u tekstu Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Martane-istok” u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

 

Članovima Gradonačelnikovog stručnoga kolegija dostavlja se:

 1. Izvješće o radu trgovačkih društava za 2017.
  a) GKP Čakom d.o.o. Materijal
  b) GP Ekom d.o.o. Materijal
  c) GP Stanorad d.o.o.Materijal
  d) Čakra d.o.o.
 2. Izvješće o radu za 2017., Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2018. Materijal

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.