Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) sazivam 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca, po hitnom postupku

za 10. listopad 2018. (srijeda) u 16.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

  1. Davanje Suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čakovca unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. Materijal

Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat