7. sjednica Odbora za financije i proračun

7233

Obavještavam Vas da će se ­7. sjednica Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 13. prosinca 2018. (četvrtak), u 07:15 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2018. Materijal
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018.  Materijal
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
  a. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018.Materijal
  b. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. Materijal
  c. Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018. Materijal
  d. Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018.Materijal
  e. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2018. Materijal
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018. Materijal
 5. Prijedlog Proračuna Grada Čakovca za 2019. s projekcijom Proračuna za 2020. – 2021. Materijal
 6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2019.  Materijal
 7. Prijedlog:
  a. Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
  b. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. Materijal
  c. Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
  d. Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. Materijal
  e. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019. Materijal
  f. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
 8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2019. Materijal
 9. Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2019. Materijal
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti GKP Čakom d.o.o. za kreditno zaduženje za nabavu spremnika za otpad Materijal
 11. Prijedlog Odluke o:  Materijal
  a) izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
  b) određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Materijal
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Materijal
 14. Prijedlog Suglasnosti na: Materijal
  a. Aneks II. Ugovora o sufinanciranju projekta “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec br. 49/2015”
  b. dodatak I. Ugovora o sufinanciranju projekta sustav odvodnje Zasadbreg, naselje Slemenice i Žiškovec između Međimurskih voda i Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.