{mosimage}REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 021-05/11-01/159
URBROJ: 2109/2-02-11-07
Čakovec, 4. listopad 2011.

Na svojoj 7. sjednici održanoj 4. listopada 2011., Odbor za izbor i imenovanja raspravljajući o točci 16., 17., 18. i 19. Dnevnog reda s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š L J E N J A

Odbor za izbor i imenovanja prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za izbor i imenovanja prijedlog Izmjene Rješenja o imenovanju upravnih vijeća gradskih ustanova, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za izbor i imenovanja prijedlog Izmjene Rješenja o izboru Odbora za izbor i imenovanje, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za izbor i imenovanja prijedlog Odluke o predlaganju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
Mario Medved