7. sjednica Odbora za statutarno – pravna pitanja

2517

Obavještavam Vas da će se 7. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 17. listopada 2018. (srijeda) u 7.30 sati, kod pročelnice Upravnog odjela za upravu (soba 203)

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke o:
  (obrazloženje uz izmjene komunalnih odluka Materijal)
  a) komunalnom redu Materijal
  b) komunalnoj naknadi Materijal
  c) komunalnom doprinosu Materijal
 2. Priiedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o:
  a) održavanju i uređenju naselja Materijal
  b) zelenim površinama Materijal
  c) obavljanju dimnjačarskih poslovaMaterijal
  d) vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade Materijal
 3. Prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova Materijal
 4. Prijedlog Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice i izgledu službene odore komunalnog redara Materijal

 

PREDSJEDNIK
Dragutin Bajsić, v.r.