Pozivate se na 7. sjednicu VMO Mihovljan, a koja će se održati 2. ožujka 2022. (srijeda) s početkom u 19:00h u zgradi Društvenog doma Mihovljan sa sljedećim

Dnevnim redom

1. Čitanje i usvajanje zapisnika sa 6. sjednice održane 31.01.2022. Zapisnik
2. Verificiranje novog vijećničkog mandata, a sukladno Zakonu o lokalnim izborima (umjesto dosadašnje članice VMO-a Branislave Sinanović koja iz osobnih razloga stavlja svoj mandat u mirovanje, zamijeniti će je sa iste liste gđa. Maja Kovač),
3. Potpisivanje Prijedloga o sufinaciranju programa i projekata u 2022. od preostalh članova VMO-a, a kako bi se isti mogao predati u Odjel društavenih djelatnosti Grada Čakovca
4. Informacije o aktivnostima u Mihovljanu i radu VMO-a od posljednje sjednice do danas (izvještava predsjednik, izvještaj o provedenoj inventuri i evidentiranje oštećenih stolica i stolova za otpis/ostali oštećeni inventar i ostale aktivnosti),
5. Donošenje odluke za uklanjanje odbojkaške opreme u ulici J.H. Zdelara, a koja nije u funkciji i nalazi se ispod dalekovoda, rasprava i prijedlozi o izgradnji istoga na novoj lokaciji,
6. Donošenje odluke o potrebi izgradnje i opremanje novog dječjeg igrališta i donošenje odluke o razmještanju postojećih dj. igrališta na nove atraktivnije lokacije,
7. Donošenje odluke o potrebi osnivanja stalnih i povremenih radnih tijela, a sukladno čl. 11. Pravila mjesnoga odbora Mihovljan,
8. Donošenje odluke o potrebnoj novoj uličnoj rasvjeti na području Mihovljana i na objektima Društveni dom, Sportski dom te na objektu Stara škola, (prijedlog članice VMO-a gospođe Cerovec za ulicu Prvomajska-dio od šume za Mačkovec do dječjeg igrališta, potrebno je i raspraviti da li ima potrebe i u drugim ulicama),
9. Donošenje odluke za postavljanje klima uređaja (2 kom) u prostorije DVD-a i u Dvoranu na katu Društvenoga doma (prijedlog člana VMO-a J. Jezernika), a koji su kupljeni u prošloj godini prije lokalnih izbora,
10. Prijedlozi za održavanje (redovito i korektivno čišćenje) Društvenoga doma, Sportskoga doma te objekta Stara škola, zatim za iznošenje smeća ispred navedenih objekata prilikom prikupljanja istoga svake srijede, te pražnjenje žutih kutija za smeće postavljenih kod dj. igrališta, autob. stajališta u ulici V. Nazora te kod trgovine Krk, a budući da MO Mihovljan nema radnika za održavanje, prijedlozi za postavljanje kutija za smeće na novim lokacijama,
11. Ostala pitanja i prijedlozi za poboljšanje uvjeta življenja u Mihovljanu.

Napomena:
• U slučaju opravdane odsutnosti dužni ste me o istoj obavijestiti, a najkasnije na dan održavanja sjednice,
Početak sjednice je u 19:00h.

U privitku šaljem materijal za navedene točke d.reda:
• Zapisnik sa 6. sjednice održane 31.01.2022. godine, Zapisnik

Mihovljan, 01.03.2022.

Predsjednik
Ivica Novak