8. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

11176

Obavještavam Vas da će se 8. sjednica Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 26. ožujka 2019. (utorak) u 14.00 sati, u Upravi Grada Čakovca, gradskoj vijećnici.

DNEVNI RED

 1.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2018. Materijal
 2. Izvješća o poslovanju za 2018.
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  c) Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec Materijal
  d) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
 3. Prijedlog Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2018. Materijal
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2018. Materijal
 5. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2018. Materijal
 6. Prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2019. Materijal
 7. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2019. Materijal
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 01.07. do 31.12.2018. Materijal

PREDSJEDNIK
Dejan Tomašić, v.r.