8. sjednica Odbora za izbor i imenovanje

3066

Obavještavam Vas da će se 8. sjednica Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 5. ožujka 2020. (četvrtak) u 11.30 sati, u vijećnici, u Upravi Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec.

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec Materijal

PREDSJEDNICA
Andreja Marić, dr. med., v.r.