8. sjednica Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

597

Obavještavam Vas da će se 8. sjednica Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 8. rujna 2023. (petak), u 13.30  sati, u vijećnici Uprave Grada Čakovca.

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage UPU Čakovec „Sajmište“ Materijal

PREDSJEDNIK
mr. sc. Renato Slaviček, v.r.