8. sjednica Odbora za statutarno – pravna pitanja

2626

Obavještavam Vas da će se 8. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 12. prosinca 2018. (srijeda) u 8.00 sati, kod pročelnice Upravnog odjela za upravu (soba 203)

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2019. Materijal
 2. Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2019. Materijal
 3. Prijedlog Odluke o upravljanju grobljem i o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja groblja i krematorija unutar groblja i djelatnosti usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja Materijal
 4. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti  Materijal
 5. Prijedlog Odluke o: Materijal
  a) izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
  b) određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Materijal
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Materijal
 8. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava iz područja socijalne skrbi Materijal
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi Materijal

PREDSJEDNIK
Dragutin Bajsić, v.r.