D N E V N I    R E D

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 9. stručni kolegij pročelnika upravnih tijela i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca

20. svibanj 2010. (četvrtak) u 9,00 sati

 

Točka 1.

Poslovanje na načelima Zelenog ureda  (prezentacija na kolegiju)

Točka 2.

Projekti za otvoreni natječaj iz IPA programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska (prezentacija na kolegiju)

Točka 3.
Upućivanje prijedloga Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 4.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava i ravnatelja ustanova Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 5.
Upućivanje prijedloga Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 6.
Upućivanje prijedloga:
a) Odluke o prikupljanju komunalnog otpada i korištenju odlagališta u Totovcu – Općina Selnica
b)Odluke o korištenju odlagališta u Totovcu – Općina Vratišinec
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 7.
Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP-a Grada Čakovca u 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 8.
Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju i promjeni naziva ulice, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 9.
Upućivanje prijedloga Odluka Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje:
a) Odluka o najpovoljnijim ponuđačima za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu   RH
b) Odluka o najpovoljnijim ponuđačima za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
Točka 10.
Davanje Preporuke trgovačkim društvima i ustanovama Grada Čakovca o neisplaćivanju regresa
Točka 11.
Donošenje Zaključaka iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti

Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija uz materijale dobili su i :

Točka 1.

Izvod iz zapisnika sa 8. stručnog kolegija gradonačelnika

Točka 2.

Izvješće o provedbi Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Čakovca

Točka 3.

Financijsko izvješće o poslovanju GP “Stanorad” d.o.o. Čakovec

Točka 4.

Izvješće o poslovanju i godišnji financijski izvještaj za 2009. GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec

Točka 5.

Izvješća i odluke dostavljene od GKP Čakom d.o.o. Čakovec