9. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

486

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22), sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 25. svibanj 2022. (srijeda) u 16:00 sati
Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
(svi materijali .zip 7 Mb)

 1. Verifikacija mandata vijećnikaMaterijal Materijal
 2. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje Materijal
 3. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun Materijal
 4. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Materijal
 5. Donošenje Odluke o dopuni Poslovnika o radu Gradskog vijeća Materijal
 6. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2022. Materijal
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2022. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022. Materijal
  f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022. Materijal
  g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2022. Materijal
 8. Donošenje Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 9. Donošenje Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje od 2021. – 2027. Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavljaju:

 1. Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Izvješće o kapitalnim investicijama Materijal
 3. Odgovori na vijećnička pitanja Materijal

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:
„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća.
Građani se prijavljuju za prisustvovanje praćenja rada Gradskog vijeća najkasnije tri dana prije sjednice Gradskog vijeća pročelnici Upravnog odjela za upravu. Broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća ovisi od prostornih mogućnosti vijećnice, a utvrđuje se redoslijedom prijave građana.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Darko Zver, mag. cin. v.r.