9. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

11403

Obavještavam Vas da će se 9. sjednica Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 10. srpnja 2019. (srijeda) u 09.00 sati, u Upravi Grada Čakovca, gradskoj vijećnici.

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2019. u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti Materijal
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
  b) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. Materijal
  c) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019. Materijal
  d) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2019. Materijal
 4. Prijedlog Odluke o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca Materijal
 5. Prijedlog Odluke za privremenu organizaciju smještaja odgojne obrazovne skupine u prostor blagavaonice MO Cvrčak i PO Pčelice Materijal
 6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2019./2020. Materijal
 7. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Čakovca u ITU Varaždin Materijal

PREDSJEDNIK
Dejan Tomašić, v.r.