9. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

267

Obavještavam Vas da će se 9. sjednica Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 24. lipnja 2022.  (petak), u 15:00 sati, u Upravi Grada Čakovca, u gradskoj vijećnici.

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Materijal
  2. Prijedlog Odluke o sufinaciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2022./2023. Materijal
  3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Materijal

PREDSJEDNICA
Karolina Juzbašić, v.r.