9. sjednica Odbora za financije i proračun

61

Obavještavam Vas da će se ­9. sjednica Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 24. lipnja 2022. (petak), u 11:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2022./2023. Materijal
  2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Materijal
  3. Prijedlog Odluke o određivanju naknade članu Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal

PREDSJEDNICA
Vesna Baranašić Horvat, v.r.