9. sjednica Odbora za izbor i imenovanje

2937

Obavještavam Vas da će se 9. sjednica Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 15. prosinca 2020. (utorak) u 11.00 sati, u vijećnici, u Upravi Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec.

DNEVNI RED

  1.  Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec Materijal

PREDSJEDNICA
Andreja Marić, dr. med., v.r.