Objava – jednostavna nabava radova
Predmet nabave:   A102402 MATERIJAL, DIJELOVI I USLUGE TEKUĆEG I INV.ODRŽ. – OBNOVA PARKETA U ŠKOLAMA
Evidencijski broj nabave: I-22-08-212
Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 164.000,00 KN (bez PDV-a)
Rok za dostavu ponuda: 08. srpnja 2022. godine do 08:30 h

Dokumenti za preuzimanje:

Dokumenti za preuzimanje: DOKUMENTACIJA (.zip)

SVI DOKUMENTI:

Preuzimanje (DOCX, 51KB)


Preuzimanje (XLS, 8KB)