Prema pojašnjenju Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske, odluka o ograničavanju radnog vremena trgovinama ne odnosi se na prodaju goriva. Dakle, one mogu raditi kao i do sada, u uobičajenom radnom vremenu. No, moraju se pridržavati svih propisanih mjera o držanju razmaka, dezinfekciji i zaštitnoj opremi.

No, rad ugostiteljskih objekata koji su u sklopu nekih benzinskih postaja ZABRANJEN JE, od 19. ožujka te je ta zabrana i dalje na snazi.