Besplatna pravna pomoć građanima u Gradskoj vijećnici – 18.10.2021.

4985

Grad Čakovec uključio se u projekt vanjskih klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu. Pravna klinika jedinica je Pravnog fakulteta u okviru koje studenti viših godina građanima pružaju besplatnu pravnu pomoć.

Građani će pomoć moći dobiti u gradskoj vijećnici Grada Čakovca 18. listopada 2021. od 11:00 do 14:00 sati.

Građani koji imaju bilo kakve pravne probleme ili trebaju savjet, u navedenom terminu mogu se besplatno konzultirati s budućim pravnicima, studentima viših godina u Zagrebu.

Svi zainteresirani građani trebaju sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu te dokumentaciju koja je relevantna za rješavanje pravnog problema

Uokviru davanja besplatne pravne pomoći, studenti samostalno i kolektivno obrađuju primljene slučajeve pri čemu im savjetom po potrebi pomažu akademski mentori – suradnici, znanstveni asistenti i profesori. Klinika ima razvijen interni sustav kontrole kvalitete rezultata pa se ne treba plašiti nestručnosti.

Klinika u prvom redu pruža pravne savjete, pomažući korisnicima da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju. Klinika može pomoći i u sastavljanju raznih pismena i podnesaka u upravnim i drugim postupcima, a u svom radu vodi se odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Pravilnika o studiranju.

Studenti-kliničari pružaju besplatno pravno savjetovanje, zaprimaju stranke, preuzimaju dokumentaciju te daju opće pravne informacije. Za jednostavnije stvari odmah se daju usmene pravne informacije dok se složeniji slučajevi preuzimaju i rješavaju se u Zagrebačkoj pravnoj klinici kako bi bili provjereni i odobreni od mentora te se strankama izrađena pravna mišljenja uručuju poštom ili prilikom sljedećeg posjeta gradu u kojem su te stranke primljene.

Klinika se bavi isključivo predmetima koji se tiču područja u kojima je prepoznata potreba da se korisnicima pomogne. Posebne skupine osnovane su za: obiteljsko pravo i zaštitu djece, građansko pravo, zemljoknjižno pravo, zaštitu radnika, diskriminaciju, državljanstvo i azil, prava pacijenata, zaštitu žrtava i svjedoka kaznenih djela te pomoć u ovršnim postupcima.