Bilješke uz financijske izvještaje Dječjeg vrtića Čakovec u likvidaciji

1185

U skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu objavljuje se:

  • Financijski izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine – Preuzimanje
  • Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine – Preuzimanje