Vodeći se potrebama i brigom za potrebite građane, Grad Čakovec je kupio i Gradskom društvu Crvenog križa ustupio parcelu na kojoj će za koji mjesec niknuti Centar Prinos.
U njemu će biti pet stambenih jedinica za organizirano stanovanje beskućnika, uz potrebnu stručnu podršku koja će biti osigurana kroz uslugu poludnevnog boravka.

Isto tako, u Centru će se omogućiti priprema i dostava toplih obroka za starije i nemoćne osobe, s ciljem suzbijanja siromaštva i prevencije njihove institucionalizacije.  S radovima se počelo u ožujku, a završit će se u studenom ove godine, kad će u Centar ući i prvi korisnici.

Grad Čakovec aktivno radi na osmišljavanju socijalne politike na svom području u suradnji sa GDCK Čakovec. Ovo je nova usluga kakva ne postoji na našem području, te će problem smještaja osoba koje iz raznih razloga ostaju bez krova nad glavom trajno riješiti.