Grad ne čine samo zgrade, kuće i prometnice, već i parkovi i zelenilo. Vodeći se načelom da svake godine zasadimo nove drvorede i uredimo nove zelene površine, krećemo u uređenje dva nova parka u novim stambenim zonama.

Prvi će se nalaziti u sjevernom dijelu grada, u četvrti koja niče na prostoru između SRC „Mladost“ i Svetojelenske ceste.

Drugi perivoj nalazit će s u Martinama istok, preko puta novog Regionalno edukacijsko-rehabilitacijskog centra. Bit će to zelene oaze u novim dijelovima grada, mjesto za šetnje, druženja i opuštanja.

 

Park Globetka

Park Martane i Ulica Štampara

Ulica Martane