Dodjela koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca

2944

Naručitelj: GRAD ČAKOVEC
Oznaka/broj: 2016/S 01K-0007728
Naziv: Dodjela koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca
Vrsta objave: Obavijest o namjeri davanja koncesije
Vrsta koncesije: Javne usluge proc. vrijed manja od 5.000.000 EUR (bez PDV-a)
CPV: 90915000-4 – Usluge čišćenja peći i dimnjaka
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Proc.vrijed.: 26.000.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje: 18.05.2016 08:00

Više detalja pogledajte na  Javno nadmetanje