Dodjela stipendija sukladno natječaju za akademsku 2014./2015. godinu

 

Gradonačelnik Grada Čakovca je na svom stručnom kolegiju održanom 8. prosinca 2014. godine donio Odluku o dodjeli stipendija sukladno natječaju za akademsku 2014./2015. godinu.

 

  1. Rang lista – prema uspjehu Preuzimanje
  2. Rang lista – prema socijalno imovinskom statusu Preuzimanje
  3. Odluka o dodjeli stipendija  Odluka