Dokumenti

Službeni dokumenti za preuzimanje, podijeljeni po odjelima Gradske uprave Grada Čakovca.

Gradonačelnik

 1. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika (od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.) Preuzimanje
 2. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika (od 1. srpnja do 31. prosinca 2016.) Preuzimanje
 3. Izjava o misiji, viziji i ciljevima Grada Čakovca Preuzimanje
 4. Sprječavanje sukoba interesa Pregled

 

Upravni odjel za upravu

 1. Statut Grada Čakovca Preuzimanje Izmjene i dopune – Preuzimanje 2. Izmjene i dopune Pročišćeni tekst
 2. Poslovnik o radu gradskog Vijeća Grada Čakovca Preuzimanje  Izmjene i dopune – Preuzimanje 2. Izmjene i dopune – Preuzimanje
 3. Poslovnik o radu kolegija Gradonačelnika Grada Čakovca Preuzimanje
 4. Etički kodeks Uprave Grada Čakovca Preuzimanje
 5. Etičko povjerenstvo Uprave Grada Čakovca Preuzimanje
 6. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije umjetnina, knjiga, tiskanih publikacija i darova Preuzimanje
 7. Izjava o nepostojanju sukoba interesa Preuzimanje
 8. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika (Sl. gl. Grada Čakovca pročišćeni tekst, 2/13, 4/13, 4/18, 5/18)
 9. Odluka o ustrojstvu (Sl. gl. Grada Čakovca 5/18)

Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje

 1.  Prostorni planovi Grada Čakovca Preuzimanje

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

 1. Odluka o uređenju i održavanju naselja (pročišćeni tekst) Odluka
 2. Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za razdoblje 2018. – 2023. Materijal Plan
 3. Izračun komunalne naknade Preuzimanje
 4. Raspored dežurstva komunalnih redara Raspored
 5. Povjerenika i zamjenika Povjerenika za otpad Grada Čakovca Preuzimanje Odluke
 6. Popis bagatelne nabave 2015 Preuzimanje Popisa
 7. Cjenik dimnjačarskih usluga Preuzimanje Cjenika
 8. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja Plana gospodarenja otpadom na području Grada Čakovca na razdoblje 2017. – 2022. g. Preuzimanje Odluke

Upravni odjel za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću

 1. Odluka o stipendijama Preuzimanje
 2. Sve o stipendijama Preuzimanje
 3. Odluka o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi Preuzimanje
 4. Gradski program djelovanja za mlade Preuzimanje

Upravni odjel za financiranje

 1. Proračun Grada Čakovca za 2019. s projekcijom za 2020. – 2021. Odluka (.PDF)  Proračun (.PDF)
 2. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2018. Odluka (.PDF)  Proračun (.PDF)
 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018.  Preuzimanje (.PDF)  Preuzimanje (.XLSX)
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2017. Preuzimanje (.PDF)  Preuzimanje (.XLSX)
 5. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2018. Odluka (.PDF)  Proračun (.PDF)
 6. Proračun Grada Čakovca za 2018. s projekcijom za 2019. – 2020. Odluka (.PDF)  Proračun (.PDF)  Proračun (.XLS)
 7. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2017.  Odluka (.PDF)  Preuzimanje (.PDF)  Preuzimanje (.XLS)
 8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 30.06.2017. Preuzimanje (.PDF)  Preuzimanje (.XLS)
 9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2016. Preuzimanje (.PDF)  Preuzimanje (.XLSX)
 10. Proračun u malom za 2017. Pregled
 11. Proračun Grada Čakovca za 2017. s projekcijom za 2018. – 2019. Odluka(.PDF) Preuzimanje (.PDF) Preuzimanje (.XLS)
 12. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016.  Preuzimanje
 13. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016.  Preuzimanje
 14. Proračun Grada Čakovca za 2016. s projekcijom za 2017. – 2018.  Preuzimanje
 15. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu Preuzimanje
 16. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2015. Preuzimanje
 17. Proračun u malom za 2015.  Preuzimanje
 18. Proračun Grada Čakovca za 2015. s projekcijom Proračuna za 2016. – 2017.  Preuzimanje

Gospodarstvo

 1. Strategija razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. Preuzimanje
 2. Investicijski vodić za ulagače Stranica

Unutarnja revizija

 1. Povelja o unutarnjoj reviziji Preuzimanje

Javna nabava

 1. Izmjene Plana nabave za 2018. godinu Preuzimanje
 2. Plan javne nabave za 2018. godinu Preuzimanje
 3. Izmjene Plana nabave za 2017. godinu Preuzimanje
 4. Registar ugovora za 2018. Preuzimanje

Zaštita osobnih podataka

 1. Službenik za zaštitu osobnih podataka Preuzimanje
 2. Centar za privatnost zaštite osobnih podataka Otvori

Planovi rada

 1. Upravnog odjela za upravu Plan 2016. Plan 2017. Plan 2018.
 2. Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove Plan 2016. Plan 2017. Plan 2018.
 3. Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Plan 2016. Plan 2017. Plan 2018.
 4. Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove Plan 2016. Plan 2017. Plan 2018.
 5. Upravnog odjela za financiranje Plan 2016. Plan 2017. Plan 2018.

Upravna vijeća i nadzorni odbori

 1. Nadzorni odbor GKP Čakom d.o.o. Čakovec Preuzimanje
 2. Nadzorni odbor GP Ekom d.o.o. Čakovec Preuzimanje
 3. Nadzorni odbor GP Stanorad d.o.o. Čakovec Preuzimanje
 4. Upravno vijeće Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Preuzimanje
 5. Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Preuzimanje
 6. Upravno vijeća Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Preuzimanje
 7. Upravno vijeća Dječjeg vrtića Cipelica i Dječjeg vrtića Cvrčak Preuzimanje