Objava – jednostavna nabava radova

Predmet nabave: DUGOTRAJNA IMOVINA I DODATNA ULAGANJA – I.OŠ – FASADA NA PŠ KRIŠTANOVEC

Evidencijski broj nabave: I-22-08-218

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 160.000,00 kn (bez PDV-a)

Rok za dostavu ponuda: 11.travnja 2022 godine do 09:30 h

Ponude dostaviti na: jednostavna.nabava@cakovec.hr

Dokumenti za preuzimanje:

Dokumenti za preuzimanje: DOKUMENTACIJA (.zip)

SVI DOKUMENTI:
DOKUMENTACIJA_O_NABAVI_I_OS_FASADA_NA_PS_KRISTANOVEC

Preuzimanje (XLSX, 19KB)